Kistücsök Food&Room****

HÁZIREND

(kivonat)

Vendégeink a szálláshely-szolgáltatás lefoglalásával elfogadják a Kistücsök Food & Room**** házirendjét, mely az alábbiakat tartalmazza:

Általános rendelkezések:

 1. A berendezési tárgyakban, használati eszközökben okozott kárt a Vendég köteles jelezni és megtéríteni az árát.
 2. Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
 3. A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS! Csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás!

Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a szálláshely teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni. Ez az intézkedés feljelentést és egyéb eljárást vonhat maga után.

 • A szálláshelyen hagyott értékekért a szállásadó nem vállal felelősséget.
 • Amennyiben elhagyja szobáját, kérjük, hogy minden esetben zárja be az ajtót és az ablakokat, valamint elektromos berendezéseit ne hagyja bekapcsolt állapotban.
 • Amennyiben a tartózkodás alatt a szobával kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 • A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
 • A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt a szálláshelyen 22 és 8 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy hangos zenét hallgatni.
 • A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely munkatársainak.
 • Kerékpártárolót használata után kérjük mindig bezárni, melynek kulcsa a recepción kérhető. Az itt elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 

Infraszauna használat:

 1. Az infraszauna szolgáltatást mindenki csak egészségi állapotának megfelelő mértékben, a saját felelősségére és a szauna házirend betartásával veheti igénybe!
 2. Az infraszaunát 14 éven aluli gyermekek, lázas és fertőző betegek nem használhatják.
 3. Az infraszaunában TILOS:
 • Az infrakabinba papucsban belépni!
 • Az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás.
 • Minden olyan tevékenység, mely az infraszauna szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.
 • Bármilyen veszélyes és gyúlékony anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök) használata.
 1. A szauna előtti terület fokozottan csúszásveszélyes, ezért ügyeljen testi épségére és viseljen papucsot.
 2. Ügyeljenek arra, hogy a szauna ajtaját, mindig csukják be magunk mögött.
 3. Egyéb vendégforgalmi okokból történő műszaki meghibásodás, üzemzavar esetén a Szálláshely a szauna működését szüneteltetheti. Ezért kártérítést a Szálláshely nem tud vállalni.

 

Medence használata:

 1. A medencét mindenki saját felelősségére használhatja.
 2. A medence igénybevétele csak a házirend betartásával történhet. Attól, aki az előírásokat megszegi, a medence használata megtagadható.
 3. A medence az időjárás függvényében, 7 és 21 óra között használható.
 4. A medence csak alapos zuhanyzás után használható. Használat előtt a napvédő krémek, olajok lemosása kötelező.
 5. A medencében tusfürdő, szappan, kefe vagy egyéb tisztítóeszköz használata tilos.
 6. A medencébe szigorúan tilos poharat, üveget, éles tárgyakat vagy elektronikai eszközöket bevinni.
 7. A medencében ételt vagy italt fogyasztani szigorúan tilos.
 8. A medencében és környékén tartózkodó vendégek nyugalmát bármilyen módon (pl. ugrálással, hangoskodással) megzavarni tilos.
 9. A medence környékén a dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen megengedett.
 10. Szemetelni a teljes komplexum területén szigorúan tilos.
 11. Állatot a medence területére bevinni szigorúan tilos.
 12. A medence környékén hagyott értéktárgyakért felelősséget az üzemeltető nem vállal.
 13. Fertőző betegségben szenvedőknek vagy olyanoknak, akiknek a testén nyílt seb található, tilos a medence használata.
 14. A medencében és környékén a fürdőruha használata kortól függetlenül, gyermekek számára is kötelező.
 15. Aki a medence és környékén található berendezési tárgyakat szándékosan rongálja vagy eltulajdonítja, a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható.
 16. A medence nem megfelelő használatából eredő károkért és szennyeződésért a vendégek felelősek. A helyreállítás vagy takarítás költségeit a károkozó vendégek viselik.

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szálláshelyről azonnal eltávolítja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet stb.).

Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez.

 

Csapody Balázs, tulajdonos

Csapody Bence, szállodavezető

 

Kelt: 2022. február 7.